ClassDojo to narzędzie, dzięki któremu nauczyciele mogą zachęcać uczniów do właściwego zachowywania się i przestrzegania pewnych wartości, jak też nagradzać rozwijanie konkretnych umiejętności. Uczniowie natomiast mogą prezentować i dzielić się swoją pracą na zajęciach, dodając zdjęcia i filmiki do swoich cyfrowych portfolio, a rodzice zaangażować się w życie klasy oglądając udostępnione materiały.

Adresat: nauczyciele chcący wykorzystać nowe technologie w procesie wychowawczym
Cele: nabycie umiejętności pracy w aplikacji ClassDojo
Dostęp: po zapisaniu się na kurs (zapisy są prowadzone bezpośrednio na platformie do chwili rozpoczęcia kursu)
Termin rozpoczęcia: zostanie wyznaczony po zebraniu się min. 10-osobowej grupy uczestników
Czas trwania: 9 godz. (2 tygodnie)

Trwa rekrutacja. Limit miejsc - 20 osób.

Padlet to bezpłatna aplikacja sieciowa przeznaczona do tworzenia wirtualnych tablic, których wykorzystanie zależy od pomysłowości jej twórcy. Wirtualne tablice mogą wspomagać pracę zespołową, promować działania placówki, stanowić miejsce dyskusji oraz wymiany notatek i materiałów.

Na wirtualnej tablicy możemy umieszczać posty w formie: linków do stron internetowych, notatek, zdjęć z kamery internetowej lub plików w różnych formatach.

Wirtualną tablicę możemy udostępniać poprzez podanie zainteresowanym osobom unikatowego adresu URL, jak też osadzenie jej na blogu lub stronie internetowej. Istnieje ponadto możliwość zasubskrybowania tablicy przez kanał RSS

Adresat: osoby zainteresowane wykorzystaniem wirtualnych tablic w swojej pracy dydaktycznej lub bibliotekarskiej
Cel: nabycie umiejętności pracy w serwisie Padlet
Dostęp: po zapisaniu się na kurs (zapisy są prowadzone bezpośrednio na platformie do chwili rozpoczęcia kursu)
Termin rozpoczęcia: zostanie wyznaczony po zebraniu się min. 10-osobowej grupy uczestników
Czas trwania: 2 godz. (tydzień)

Trwa rekrutacja. Limit miejsc - 20 osób.


Pinterest to narzędzie pozwalające zebrać i przechowywać informacje o stronach internetowych zawierających interesujące nas obrazy lub filmy. Materiały wizualne można przechowywać na tematycznych tablicach. Dzięki Pinterest nie ma potrzeby zapisywać zdjęć z Internetu na komputerze.

Adresat: osoby zainteresowane poznaniem narzędzia do kolekcjonowania materiałów wizualnych
Cel: nabycie umiejętności pracy w serwisie Pinterest
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY

Blendspace to bezpłatna platforma przeznaczona do gromadzenia, organizowania i udostępniania materiałów edukacyjnych.

Materiały w formie filmów, zdjęć, notatek, linków do stron internetowych lub plików umieszczamy w e-lekcjach, które mogą mieć status prywatny lub publiczny. Plusem Blendspace jest możliwość zespołowej pracy nad "lekcją".

Z perspektywy nauczyciela warto podkreślić możliwość tworzenia nieograniczonej ilości wirtualnych klas (do 35 uczniów w każdej z nich) oraz monitorowania postępów uczniów za pomocą wbudowanych w aplikację quizów.

Adresat: osoby zainteresowane gromadzeniem, organizowaniem i udostępnianiem materiałów edukacyjnych
Cele: nabycie umiejętności pracy na platformie Blendspace
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY