MS Word to powszechnie wykorzystywany program do redagowania tekstów.

Adresat: osoby, które tworzą dokumenty
Cele: nabycie umiejętności tworzenia i formatowania dokumentów w programie MS Word 2010
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY