Educandy to aplikacja dedykowana do tworzenia interaktywnych ćwiczeń. Umożliwia zarówno skorzystanie z materiałów opracowanych przez innych nauczycieli, jak i stworzenie własnych, różnorodnych pod względem formy, aktywności, wspierających uczniów w utrwalaniu wiedzy.

Adresat: osoby zainteresowane tworzeniem interaktywnych ćwiczeń
Cele: poznanie narzędzi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY