MS PowerPoint to najpopularniejszy program do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Adresat: osoby zainteresowane tworzeniem prezentacji multimedialnych
Cele: nabycie umiejętności tworzenia i formatowania prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint 2010
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY