Redagowanie gazetki szkolnej jest jedną z chętniej wybieranych przez nauczycieli form pracy z uczniami. W dobie dominacji nowych technologii najczęstszym sposobem rozpowszechniania periodyków wśród czytelników jest publikowanie ich na szkolnych stronach internetowych. Kurs przybliża jedno z wielu dostępnych na rynku narzędzi do tworzenia i publikowania gazetek szkolnych.

Joomag to platforma cyfrowa w języku angielskim pozwalająca tworzyć, publikować, rozpowszechniać i śledzić cyfrowe: czasopisma, katalogi, broszury i biuletyny.

Adresat: nauczyciele – opiekunowie zespołów redakcyjnych szkolnych gazetek, jak też osoby zainteresowane tworzenie i publikowaniem materiałów w sieci
Cele: nabycie umiejętności pracy z platformą Joomag
Dostęp: po zalogowaniu się
Termin rozpoczęcia: zostanie wyznaczony po zebraniu się min. 10-osobowej grupy uczestników
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY