ClassDojo to narzędzie, dzięki któremu nauczyciele mogą zachęcać uczniów do właściwego zachowywania się i przestrzegania pewnych wartości, jak też nagradzać rozwijanie konkretnych umiejętności. Uczniowie natomiast mogą prezentować i dzielić się swoją pracą na zajęciach, dodając zdjęcia i filmiki do swoich cyfrowych portfolio, a rodzice zaangażować się w życie klasy oglądając udostępnione materiały.

Adresat: nauczyciele chcący wykorzystać nowe technologie w procesie wychowawczym
Cele: nabycie umiejętności pracy w aplikacji ClassDojo
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY