Adresat: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Cele:
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia
  • poszerzanie kompetencji uczestników,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.
Dostęp: tylko dla uczestników sieci po uzyskaniu klucza dostępu od koordynatorów sieci - Anny Szeląg, Marleny Derlukiewicz
Termin rozpoczęcia: 23 października 2014 r.
Czas trwania: rok szkolny 2014/2015