BeFunky to łatwy w obsłudze i do tego darmowy edytor zdjęć on-line. Ma wiele możliwości. Z jego pomocą można dokonać zmiany wielkości zdjęcia czy wykadrować jego część. Można zmienić kolor, ustawić nasycenie barw i światła. Aplikacja daje możliwości dodawania do fotografia różnorodnych elementów, jak ramki, grafika, komiksowe chmurki czy tekst. Dzięki różnorodnym filtrom można modyfikować zdjęcia uzyskując efekt zdjęcia w stylu „pop-art.”, malarstwa olejnego, czy starej fotografii. Każdy z edytowanych obrazów można zapisać na własnym komputerze.

Adresat: osoby zainteresowane tematem
Cele: nabycie podstawowych informacji o metodach przekształcania obrazów oraz umiejętności przekształcania fotografii w aplikacji BeFunky
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY


Chmura wyrazów to graficzna kompozycja utworzona ze słów. Sposób w jaki zostanie wykorzystana zależy właściwie od pomysłowości jej twórcy. Chmura wyrazów to ciekawy symbol graficzny jakiegoś wydarzenia, czy projektu, ale też interesująca metoda na utrwalenie słownictwa z języka obcego. Przy pomocy chmury wyrazów można sprawdzić, które ze słów są najczęściej wykorzystywane np. w wypracowaniu, na stronie internetowej, czy w przeczytanym opowiadaniu.

Jednym z programów do tworzenia chmury wyrazów jest Tagxedo.


Adresat: osoby zainteresowane tworzeniem chmur wyrazów
Cel: poznanie narzędzia do tworzenia chmury wyrazów
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY


Google Picasa 3.9 jest bezpłatnym programem służącym do zarządzania kolekcją fotografii cyfrowych. Pozwala dokonywać podstawowej edycji zdjęć, katalogować je i dzielić się nimi w Internecie.

Picasa Web Albums to popularne miejsce przechowywania i udostępniania zdjęć w Internecie.

Adresat: osoby zainteresowane poznaniem programów do zarządzania, przeglądania, edytowani i udostępniania obrazów
Cele: nabycie umiejętności pracy w programach: Picasa i Picasa Web Albums
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY


Szkoły coraz częściej włączają się w edukacyjny program Unii Europejskiej - ETWINNING, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Graficznymi aplikacjami wykorzystywanymi w tym projekcie są między innymi: Animoto, Blabberize czy Fotobabble. Są one przydatne w nauce języków obcych, ale mogą także ożywiać inne lekcje poprzez wykorzystanie adekwatnego do tematu zajęć zdjęcia, które przemówi do słuchaczy.

Adresat: wszyscy zainteresowani tematem kursu.

Cel: Nabycie nowej umiejętności uatrakcyjniającej zajęcia edukacyjne

Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY

Voki - internetowe narzędzie do tworzenia animowanych postaci - wirtualnego reprezentanta w sieci. Dzięki możliwościom programu możemy stworzyć dowolny wizerunek z mnóstwem propozycji ubioru, gestów, fryzur czy tła. Stworzona postać mówiąca np. naszym głosem może zapraszać do odwiedzenia wystawy, wprowadzić w temat lekcji czy poinformować o zbliżających się ważnych terminach..

Adresat: Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcą uatrakcyjnić realizację procesu dydaktycznego wykorzystując interaktywne materiały dydaktyczne.

Cel: zapoznanie z aplikacją do tworzenia awatarów

Dostęp: po zalogowaniu się

Czas trwania: nieograniczony


KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY

Program Audacity jest darmowym, łatwym w użyciu edytorem plików dźwiękowych. Przy jego zastosowaniu można stworzyć własne nagranie, lub zaimportować materiał nagrany na dyktafonie a następnie dokonać jego edycji. Można też wykorzystać program do przygotowania materiału audio dla lokalnego radia.
Dostęp: po zalogowaniu się
Czas trwania: nieograniczony

KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY

GIMP jest bezpłatnym programem graficznym. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy, oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych.

Adresat: wszyscy zainteresowani tematem kursu.

Cel: Nabycie podstawowych informacji o metodach przekształcania obrazów.

Zdobycie umiejętności przekształcania fotografii w darmowym programie GIMP

Dostęp: po zalogowaniu się

Czas trwania: nieograniczony


KURS SAMOKSZTAŁCENIOWY