Ważne

Chcesz skorzystać z oferty BCZE?

Zapoznaj się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w WMBP w Elblągu.

Kliknij w przycisk Utwórz konto.

W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zacznij teraz od utworzenia nowego konta. Znajdziesz go w dolnym prawym rogu ekranu.

Wypełnij formularz rejestracyjny.

Potwierdź rejestrację klikając w link, który otrzymasz mailem na adres podany przy rejestracji.Kursy z prowadzącym